เมนู ส้มตำกรุงเก่า

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำ
ตำถาดลาว
THB 119
ตำถาดหอยดอง
THB 149
ตำถาดหอยแครง
THB 179
ตำถาดป่า
THB 149
ตำถาดมั่ว
THB 149
ตำถาดไทย
THB 119
ตำถาดทะเล
THB 179
ตำถาดปูม้า
THB 199
ตำถาดกุ้งสด
THB 199
เมนูส้มตำ
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
น้ำตกคอหมูย่าง
ปลาทับทิมย่างเกลือ
หมูแดดเดียว
ส้มตำ
ตำข้าวโพด
ผัดไทยหมู
ผัดไทยหมู
Load more...