รูป ก๋วยจั๊บญวน หมูยอ ไข่ ของร้าน ก๋วยจั๊บญวน คุณคิม