รูป ตำแตงปูปลาร้า ของร้าน แซบเศรษฐีbyร้านอาหารศาลาไทย