รูป ปูนิ่มคั่วพริกเกลือ ของร้าน แซบเศรษฐีbyร้านอาหารศาลาไทย