รูป หมูยอลวกกับทอดมันปลากราย ของร้าน ระเบียง ริมโขง เชียงคาน