รูป อุด้ง##1 ของร้าน ซาโตะ โนะ อุด้ง The Mercury Ville