1. รวมรูป ร้านอาหาร สเต็ก P' หมี (สเต็กพี่หมี) สาขา 1 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน สเต็กพี่หมี สาขา 1 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ