1. แกงปลีกระดูกหมู • อร่อยเผ็ดตามแบบฉบับอาหารพื้นเมือง ร้าน หลู้ลำ รอบเวียง
เมนูของร้าน หลู้ลำ รอบเวียง
แกงปลีกระดูกหมูอร่อยเผ็ดตามแบบฉบับอาหารพื้นเมือง
1 Like0 Comment
LikeShare
photo