รูปร้าน เจ๊โอว ข้าวต้มเป็ด
เปิด จนถึงวันจันทร์ เวลา 01:00