รูป ราดหน้าเส้นใหญ่หมูหมัก ของร้าน ปิยะราดหน้า (สวายเรียง)