รูป ตำไทยข้าวโพดไข่เค็ม ของร้าน ครัวป้าหงส์อาหารเวียดนาม มีสาขาเดียว