รูปร้าน อ้อมตีนไก่
เปิด จนถึงวันอาทิตย์ เวลา 03:00