รูปร้าน ตำลึงทอง
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 09:00