รูป ยำศรีปากประ ของร้าน วิวยอ พัทลุง ศรีปากประ รีสอร์ท