รูปร้าน ครัวอนงค์
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 10:30