1. รวมรูปร้าน ต้อมเตี๋ยวเรือยกซด สาขาหน้า ม.พายัพ (ต้อมเตี๋ยวเรือยกซด) หน้า ม.พายัพ

รูปทั้งหมดร้าน ต้อมเตี๋ยวเรือยกซด หน้า ม.พายัพ