รูป ปลากะพงเผา (ชุดละ) ของร้าน มหาราชาปลาเผา หน้าศาลจังหวัดชลบุรี