เมนู Audrey Cafe Glamour (ออเดรย์คาเฟ่แกลมเมอร์) Central Embassy

ซูเฟลเนื้อปู เสิร์ฟกับซอสลอปส์เตอร์บรั่นดี

19 รูป16 แนะนำ