รูป ซูเฟลเนื้อปู เสิร์ฟกับซอสลอปส์เตอร์บรั่นดี ของร้าน ออเดรย์คาเฟ่แกลมเมอร์ Central Embassy