เมนู Din Tai Fung (ติ่น ไท่ ฟง) เซ็นทรัลเอ็มบาสซี

ซาลาเปาไส้คัสตาร์ดไข่เค็ม

8 รูป43 แนะนำ