รูป ข้าวกะเพราหมูกรอบไข่เยี่ยวม้า ของร้าน จวนข้าหลวง