รูป ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน ของร้าน ครัวตะนาวศรี สาขา 1