เมนู ข้าวเหนียว ไก่ทอดลุงทัศน์ ข้างตึก Exchange Tower

ชื่อเมนูและราคา
ไก่ทอด
สะโพก
สะโพก
2 สั่งไปแล้ว
THB 30
น่อง
น่อง
1 สั่งไปแล้ว
THB 20
ปีก
ปีก
1 สั่งไปแล้ว
THB 15
ข้าวเหนียว (Takehome - ร้าน pick& chic)
ข้าวเหนียว (Takehome - ร้าน pick& chic)
1 แนะนำ6 สั่งไปแล้ว
THB 10
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ปีกทอด
ข้าวเหนียว (Takehome - ร้าน pick& chic)
ข้าวเหนียว (Takehome - ร้าน pick& chic)
ปีก
ปีก
น่อง
น่อง
สะโพก
สะโพก
น่องไก่
Load more...