รูป ข้าวเกรียบปากหม้อญวนใส่ไข่ ของร้าน ร้านอาหาร กาเฟเวียด