ครัวเด่น2
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
ถนนจรัญยานนท์ ฉะเชิงเทรา (ก่อนถึงบูรพา)