รูป Donburi Buddy 7 (คู่หูดงบุริ 7)##1 ของร้าน อะคิโยชิ สยามสแควร์ วัน