เมนู Fukuden Izakaya (ฟูกุเดน อิซากาย่า) Tuna Ichiban Sriracha

Aburi Salmon Roll

17 รูป48 แนะนำ