รูปร้าน ปั้นทอง
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 06:00