1. รวมรูปร้าน มังคุด ขันโตก หรือ Mangosteen Garden Restaurant (มังคุด ขันโตก) สาขา2 ปิดปรับปรุุงชั่วคราว

รูปทั้งหมดร้าน มังคุด ขันโตก สาขา2 ปิดปรับปรุุงชั่วคราว

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ