รูป ผัดไทยสูตรโบราณ ของร้าน ผัดไทยปากบาง (สูตรเดิม)