รูป เต้าทึง ของร้าน เต้าทึงโอฮิม ไนท์บาร์ซ่าสวนหมาก เดชอุดม ซ.6