ผัดไทยเจ้ปุ๋ย

ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 08:30

เมนู ผัดไทยเจ้ปุ๋ย

ชื่อเมนูและราคา
ผัดไทย
ผัดไทยใส่ไข่
THB 35
ผัดไทยไข่ห่อ
THB 40
ผัดไทยกุ้งสด
THB 50
ผัดไทยกุ้งสดไข่ห่อ
ผัดไทยกุ้งสดไข่ห่อ
6 แนะนำ
THB 60
วุ้นเส้นใส่ไข่
THB 40
วุ้นเส้นไข่ห่อ
THB 45
วุ้นเส้นกุ้งสด
THB 55
วุ้นเส้นกุ้งสดไข่ห่อ
THB 65
ไร้เส้น ใส่ไข่
THB 40
ผัดไทย ไร้เส้น ไข่ห่อ
THB 50
ผัดไทย ไร้เส้น กุ้งเส้น
THB 60
ผัดไทย ไร้เส้น กุ้งสด ไข่ห่อ
THB 70
ขนมผักกาด
THB 40
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ผัดไทยกุ้งสดไข่ห่อ
ผัดไทยกุ้งสดไข่ห่อ
ห่อไข่
ก็ต้องผัดไทสิครับ
ผัดไทวุ้นเส้นกุ้งสดห่อไข่
ชาเย็น
แคปหมู