1. รวมรูป ร้านอาหาร นิ-อ่าง น้ำแข็งไส ไอศครีม (Ni-Ang Nam Kaeng Sai Ice-cream) ตลาดพลู โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน นิ-อ่าง น้ำแข็งไส ไอศครีม ตลาดพลู - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ