รูป ขนมไข่ไส้ทุเรียนกวน ของร้าน วัชรี เบเกอรี่ (ขนมไข่ ท่าใหม่)