รูป ติ๋มซำ มื้อกลางวัน ของร้าน กว้านสิ่วกี่ ตลาดน้อย