รูป ผักสด ของร้าน หน้าวัดหนองแวงเจดีย์เก้าชั้นเมืองเก่า เมืองเก่า