รูป โจ๊กทุกอย่างสามไข่ ของร้าน โจ๊กเพียงดาว สาขาพหลโยธินสายใน