รูป โจ๊กหมู + ไข่เยี่ยวม้า ของร้าน โจ๊กเพียงดาว สาขาพหลโยธินสายใน