เมนูของร้าน ชัยลีนมสด
นมสดต้มใหม่ สดทุกวัน - นมสด
ชัยลีนมสดเป็นร้านที่มีฟาร์มโคนมเป็นของตัวเอง ทุกกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยง จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากนมสด
1 Like0 Comment
LikeShare
photo