1. ของหวานน้ำแข็งไส • ของหวานรวมมิตร ท็อปปิ้งโยเกิร์ตก็อร่อย ร้าน ชัยลีนมสด
ของหวานรวมมิตร ท็อปปิ้งโยเกิร์ตก็อร่อย - ของหวานน้ำแข็งไส
ชัยลีนมสดเป็นร้านที่มีฟาร์มโคนมเป็นของตัวเอง ทุกกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยง จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากนมสด
1 Like0 Comment
LikeShare
photo