1. โยเกิร์ตทรงเครื่อง • โยเกิร์ตเกล็ดหิมะเพิ่มท็อปปิ้งธัญญาพืช ร้าน ชัยลีนมสด
เมนูของร้าน ชัยลีนมสด
โยเกิร์ตเกล็ดหิมะเพิ่มท็อปปิ้งธัญญาพืช - โยเกิร์ตทรงเครื่อง
ชัยลีนมสดเป็นร้านที่มีฟาร์มโคนมเป็นของตัวเอง ทุกกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยง จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากนมสด
1 Like0 Comment
LikeShare
photo