เมนู ข้าวมันไก่แม่ปราณีต@หอประชาธิปไตย

เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ต้ม
ข้าวมันไก่ต้ม
ข้าวมันไก่ผสม (ไก่ต้ม-ไก่ทอด)
ข้าวมันไก่ผสม (ไก่ต้ม-ไก่ทอด)
ข้าวมันไก่รวม
ต้มแซปน่อง-สะโพกไก่
ข้าวมันอัญชัน สะโพกไก่
Load more...