เมนู ข้าวมันไก่แม่ปราณีต@หอประชาธิปไตย

ข้าวมันไก่ผสม (ไก่ต้ม-ไก่ทอด)

7 รูป4 แนะนำ