รูป ข้าวมัน3สหาย ไก่ต้ม ของร้าน ข้าวมันไก่แม่ปราณีต@หอประชาธิปไตย