รูป ไก่สับเปล่า 100 บาท ของร้าน ข้าวมันไก่แม่ปราณีต@หอประชาธิปไตย