Fruiturday นิมมานเหมินท์
กินของหวานแบบไม่รู้สึกผิดอะนะมาเชียงใหม่ อยากลองขนมหวานใหม่ๆ ร้านนี้ก็ดีนะจร้า แบบกินของหวานแบบไม่รู้สึกผิดอะนะ แต่ก็หลาย Cal อยู่ 555 แนะนำ กระท้อนลอยแก้วปั่น อันนี้นัวๆ รู้สึกถึงกระท้อนจิงจัง และ All About Mango(แอบอ้วนอะนะ) ร้านตกแต่งสดใส พนักงานดูแลดีนะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo