1. สลัดทูน่าสไปร์ซี่ + สไปร์ซี่สปาร์สเต็กปลาแซลมอล • สลัดทูน่าสไปร์ซี่ + สไปร์ซี่สปาร์สเต็กปลาแซลมอล ร้าน Jeffer Steak วรรณสรณ์
เมนูของร้าน Jeffer Steak วรรณสรณ์
สลัดทูน่าสไปร์ซี่ + สไปร์ซี่สปาร์สเต็กปลาแซลมอล - สลัดทูน่าสไปร์ซี่ + สไปร์ซี่สปาร์สเต็กปลาแซลมอล
0 Like0 Comment
LikeShare
photo