รูป สเต๊กปลาย่างและมันบด ของร้าน เจฟเฟอร์ สเต็ก วรรณสรณ์