รูป สลัดทูน่าสไปร์ซี่ + สไปร์ซี่สปาร์สเต็กปลาแซลมอล ของร้าน เจฟเฟอร์ สเต็ก วรรณสรณ์