1. ปลานิลทอดสมุนไพร • ปลานิลทอดสมุนไพร อร่อย กรอบ หอม นุ่ม เปลี่ยนน้ำมันทอด ทุกวัน ร้าน เมนูปลา - แม่จัน เชียงราย
เมนูของร้าน เมนูปลา - แม่จัน เชียงราย
ปลานิลทอดสมุนไพรปลานิลทอดสมุนไพร อร่อย กรอบ หอม นุ่ม เปลี่ยนน้ำมันทอด ทุกวัน
ปลานิลทอดสมุนไพร อร่อย กรอบ หอม นุ่ม เปลี่ยนน้ำมันทอด ทุกวัน... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo